Overslaan en naar de inhoud gaan

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de boeking die afgesloten wordt tussen Carptwenty en de huurder.

Boeking:
De boeking is pas definitief nadat het verschuldigde bedrag volledig aan Carptwenty is voldaan. Carptwenty behoudt het recht om een boeking te weigeren.

Verblijfsperiode:
Huurder heeft recht op het gebruik van de visstek volgens het visreglement van Carptwenty, voor de periode zoals overeengekomen in de boeking. Buiten de overeengekomen periode heeft de huurder geen recht op de visstek.

Tijdstip van aankomst en vertrek:
Huurder dient de aankomst- en vertrekuren, zoals vermeld in de boeking, stipt te respecteren. Eerder arriveren wordt door ons niet gewaardeerd.

Staat van het eigendom:
Carptwenty controleert het terrein, de visstekken en faciliteiten regelmatig. Indien er toch zaken zouden afwijken van de beschrijving of wanneer er schade ontstaan is, dient huurder dit onmiddellijk te melden aan Carptwenty of de verantwoordelijke ter plaatse. Klachten/problemen worden dan zo snel mogelijk opgelost. Klachten/problemen die niet tijdens het verblijf gemeld worden, zullen achteraf niet worden aanvaard.

Visstek schoon achterlaten:
Huurder dient de visstek schoon achter te laten. Afval moet bij vertrek in de container bij het centrale punt (gebouw) worden gedeponeerd. Bij het niet schoon achterlaten van de visstek wordt € 50,- schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Aantal toegelaten personen:
Het aantal personen dat toegang heeft tot het terrein van Carptwenty is maximaal overeenkomstig de boeking. Het is huurder niet toegestaan gasten te ontvangen.

Annuleringsvoorwaarden:
Huurder kan de boeking tot 7 dagen na betaling kosteloos annuleren. In dat geval wordt de reeds betaalde som door Carptwenty teruggestort. Wordt niet aan deze termijn voldaan, dan heeft huurder geen recht op restitutie. Een annulering binnen 7 dagen na betaling dient schriftelijk of per email aan Carptwenty te worden doorgegeven. Bij vroegtijdig vertrek of niet in gebruik nemen van de visstek, heeft huurder geen recht op restitutie. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een annuleringsverzekering om de risico’s te beperken. Annulering door Carptwenty geeft huurder recht op teruggaaf van reeds gedane betalingen.

Borg:
Huurder is bij aankomst verplicht een borg van € 100,- (contant) te betalen voor het gebruik van materialen van Carptwenty. Carptwenty of de verantwoordelijke ter plaatse heeft het recht huurder de toegang te ontzeggen indien aan deze voorwaarde niet is voldaan. Indien huurder schade veroorzaakt of producten niet inlevert, wordt dit verrekend met de borg conform onderstaande tabel. Indien de veroorzaakte schade hoger is dan de borg, dient huurder het resterende deel van de schade aan Carptwenty te vergoeden.

• Landingsnet (steel) € 70,00
• Landingsnet (net) € 15,00
• weegsling € 25,00
• onthaakmat € 70,00
• unster € 60,00
• sleutels € 50,00

Aansprakelijkheid:
• Het betreden van het terrein van Carptwenty door de huurder is geheel op eigen risico.
• Alle activiteiten die de huurder op Carptwenty uitoefent zijn geheel voor eigen risico.
• Carptwenty, dan wel haar afzonderlijke vertegenwoordigers, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade (direct/indirect) dan ook.

Klachten:
Een klacht dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij Carptwenty of de verantwoordelijke ter plaatse, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de klacht niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het verblijf, dan moet deze onverwijld schriftelijk worden gemeld bij Carptwenty.

Geschillen:
Op alle geschillen tussen Carptwenty en de huurder zijn de algemene voorwaarden en het Nederlands Recht van toepassing.

Opgemaakt te Enschede, 01 juli 2021.